Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100337 Library:30121 in /home/u6905546/public_html/wp-content/themes/yhaber/header.php on line 2
Covit-19 la İlgili Yeni Kararlar Alındı - Ünye Haber Takip
Dolar : Alış : 27.1039 / Satış : 27.1528
Euro : Alış : 28.8483 / Satış : 28.9003
Ünye Haber Takip Gazetesi
HAVA DURUMU
hava durumu

unye

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 26 Kategoride 1969 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA
Ünye Haber Takip Gazetesi

Covit-19 la İlgili Yeni Kararlar Alındı

03 Ağustos 2020 - 178 kez okunmuş
Ana Sayfa » Yerel»Covit-19 la İlgili Yeni Kararlar Alındı
Covit-19 la İlgili Yeni Kararlar Alındı

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 30.07.2020 tarihinde saat 23.00’da Ordu Valisi Tuncay SONELBaşkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı UmumiHıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.

ALINAN KARARLARBirçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yenitip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devametmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olmasınedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehditetmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzeretedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızlapaylaşmaktadır.Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyalizolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla SağlıkBakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıdoğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs salgınıylamücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesi elzemdir. Gelinen aşamadaerken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de buönceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiştir. Bu yeni dönemde yürütülecekfaaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkeleri önem kazanmıştır.Kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel prensipleri olantemizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları doğrultusunda Ordu ili genelinde;1. Hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere;· Hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerindealınmasına,· İzolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesine,· Tedavilerinin evlerinde yapılmasına,· Sağlık birimlerine ihtiyaç duyulan araç ve personel desteğinin ivedilikle verilmesine yöneliktedbir alınması,2. İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek özellikleilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının Vali/Kaymakam ve kollukbirimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesi,3. İllerde Vali Yardımcısı ve ilçelerde Kaymakamlar başkanlığında “Filyasyon ÇalışmalarıTakip Kurulları” oluşturulması; hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındakideğişimin bire bir takip edilerek her gün saat 16:00’da sağlık, kolluk ve uygun görülen diğer birimtemsilcileriyle bir araya gelinmesi, alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi ve hasta, yatan hasta, ağırhasta ve izolasyondaki kişinin temaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulanfilyasyon ekiplerine kolluk birimleri ile köylerde/mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarcagerektiğinde destek verilmesi ve bu kişilerin bilgilendirilerek izolasyonda kalmalarının sağlanması,4. Hastalığın erken dönemde tespiti ve izolasyon sürecinin başlatılabilmesi için 2 / 3vatandaşlarımızın kendilerinde ilk belirtileri hissettikleri anda sağlık kuruluşlarına başvurmalarıyönünde bilgilendirilmeleri,5. Basın açıklamalarında, konuşmalarda ve diğer iletişim platformlarındaki paylaşımlardatemizlik, maske ve mesafe vurgusunun yapılması,6. Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulmasının hastalığın yayılım hızını azalttığı gözönünde bulundurularak denetimde bulunan personelin örnek olmasına yönelik gerekli uyarılarınyapılması,7. İl bazında hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bizzattakip edilerek artış ve azalışlara göre gerekli tedbirlerin alınması, günlük ve haftalık artış oranlarıyüksek seyreden kritik illerde ilave tedbirlerin ve denetim faaliyetlerinin en üst seviyede uygulanması,8. Covid-19 denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve görünürlüğünün artırılması,9. Düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda;· Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaadeedilmemesi,· Uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri/işletmeciler/organizatörler ve esnafodaları temsilcileri ile toplantılar düzenlenmesi, İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ilgililere tebliğedilmesi, tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyarılmaları,· Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilmesi,– Birinci ihlalde uyarı,– İkinci ihlalde idari para cezası,– İşyeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi içinüçüncü ihlalde 1 gün; dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma, cezalarının uygulanması,· Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında ayrıca, tedbirlere riayet edilip edilmediğini tespitetmek üzere sivil personel veya resmi görevliler (sivil kıyafetli) marifetiyle denetim yapılması,· Denetimlerin uyarıcı, rehberlik edici ve caydırıcı bir anlayışla nezaketle yapılması,10. Toplu taziye uygulaması ile ilgili olarak ilimizde;· Taziye evlerinde,· Evlerde,· Açık alanlarda,taziye yapılmaması hususunda tekraren İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında karar alınması, ayrıcabu hususa ilişkin aşağıdaki metnin cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk araçlarından günde en az 1kez anons edilmesi,“Kıymetli Hemşehrilerimiz,Salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığıanlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararıalınmıştır. Cenab-ı Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin.”11. Temas ve hareketliliğin artacağı Kurban Bayramında;· Kurban satış ve kesim yerlerinde denetimlerin artırılması,· Yapılacak ziyaretlerin asgari düzeyde tutulması için vatandaşlarımıza yoğun bir telkindebulunulması ve aşağıdaki metnin her ezan sonrası cami hoparlörlerinden, ayrıca belediye hoparlörleriile kolluk araçlarından anons edilmesi,“Kıymetli Hemşehrilerimiz,Bayramlaşmalarımızda temizlik, maske, mesafe kurallarına hep birlikte uyalım.Salgınla mücadeleyi birlikte kurallara uyarak başarabiliriz. Kurban Bayramınız mübarekolsun.”12. Salgınla mücadelede gelinen bu yeni dönemde;· Valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eşgüdümünü ve yönetiminisağlayan İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulması, İhlallere dair her türlü şikâyet ve ihbarların yapılabileceği bir çağrı sisteminin kurulması,· Denetlenen işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve kişilerin isim, adres,zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veri tabanının teşkiledilmesi,· Tüm kurumların personel ve araç desteği ile yetkilendirilmiş uyarıcı ve uzman denetimekipleri oluşturulması,· İşyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde Hayat Eve Sığar “Güvenli Alan”sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması ve vatandaşların sistem üzerinden gelen salgın kurallarınauyumu değerlendiren geri bildirimlerine göre denetimlerin yoğunlaştırılması; bu süreç sonundatedbirlere uyan işyerlerinin ödüllendirilmesi ve diğer işyerlerinin teşvik edilmesi amacıyla art ardayapılan üç denetim sonucunda Sağlık Bakanlığı “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ileİçişleri Bakanlığı denetim formlarında belirtilen kurallara uyduğu tespit edilen işyerleri, şehir içi toplutaşıma araçları ve ticari taksilere “Güvenli Alan” logosu verilmesi, aşamalarını içeren “Koronavirüs İlDenetim Uygulaması Modeli”nin pilot olarak Kırıkkale ilinde başlatılan ve elde edilecek sonuçlaragöre diğer ilimizde de uygulanmasına yönelik çalışmalara başlanılması,Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması veuygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına,gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlarauymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezasıverilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlemyapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesikapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

İlgili Terimler :
TemaFabrika